Tävlingsregler för drevstjärnan SYD

Ändamål

Att skapa en tävling som mönstrar alla bassetraser och dessutom visar upp eliten av våra drevprovshundar. Rättvisa och objektivitet är också ett viktigt inslag i tävlingen. Att testa nya idéer rörande bedömningsmomenten och att om möjligt skapa bättre avelsunderlag avseende den jaktliga delen.

Rätt att delta

     *  Hund av bassetsläktet, som tillhör Basset Syd-medlem

     *  Är utställd med minst good

     *  Har minst ett 2:a pris på drevprov

 Allmänna bestämmelser

Tävlingskommittén bestående av 2 stycken styrelsemedlemmar, drevprovskommisarie och fullmäktige är ansvariga för tävlingen. Gällande drevprovsregler och anvisningar för Basset tillämpas där inte annat uttryckt.

Deltagaranmälan

Anmälan görs på sedvanligt sätt på drevprovsblankett. 
Finns att ladda ner på: www.sbak.nu/drevpr.htm

Tävlingstillfälle

Tävlingen äger vanligtvis rum sista veckan i oktober.

Regler (inofficiell Tävling)

Reglerna är speciella för denna tävling enligt följande:

Losstiden för hundarna är 4 timmar. 
Du har 5 timmar på dig, alltså 1 timme kopplad tid för att förflytta er/byta område/fika.  
Vi använder det nya ep-systemet, men vi räknar drevminuter så du får en poäng per drevminut upp till max 60 p per drev.

                                                                                              
Domare och provmark lottas ut på respektive hund. Vid eventuell risk för jäv, äger tävlingskommittén rätt att flytta lottad hund till närmast följande domare enligt uppsatt lista.
Tillgång på domare och provmarker utgör vilken dag i veckan deltagande hund får starta.            
Jaktchampionhundar har förtur om inte tillräckligt med domare kan ordnas fram.            
Tävlingen har inofficiell status, vilket medger ingen drevprovsmeritering.                          
Någon återbetalning av anm+domaravgift till vinnaren sker ej.                             

Vinnare blir årets Drevstjärna SYD och är kvalificerad att representera SBaK Syd på årets Drev-SM för Basset som i år arrangeras av LA nord-ö. Mer info om var o när på LA nord-ö hemsida.

Vinnaren och tvåan i Basset – SM representerar sedan Basset vid Småhunds – SM där vi tävlar mot Beagle, Tax och Drever. Denna tävling brukar arrangeras sista to-fred i november.