Drevprov

DREVPROV

Samtliga registrerade ägare till startande hund skall vara medlemmar i SBaK eller motsvarande nordisk kennelorganisation för att provet skall godkännas. Även annan än ägare som för hund på prov skall vara medlem i någon klubb inom SKK-organisation eller i annan till FCI ansluten organisation. Det räcker inte inte med att bara vara med i någon av SBaK:s rasklubbar.


För att få starta måste hunden vara ID-märkt. Är hunden märkt med micro-chip skall ägaren tillhandahålla avläsningsapparatur. Äger du ingen chipläsare bör du upplysa domaren om detta. Domaren äger rätt att ta ut en avgift på 20 kr för att använda sin läsare.

Från och med 1 oktober 2023 kommer anmälan att ske via nya systemet SKK Start.


Man behöver skapa ett konto på SKK Start innan man kan anmäla.
Välj vilken period du vill starta i här nedan och skapa sen ett konto eller logga in om du redan har ett.


Du kommer även behöva fylla i Medlem i : Svenska Bassetklubben
Samt ditt SKK medlemsnummer: (Detta finns på https://www.mittskk.se/)


Anmälningsavgift är: 250 kr och den betalas i samband med anmälan i SKK Start!

Domararvode är 500 kr och ev. reseersättning, betalas till domaren vid provets genomförande.


Senast 10 dagar innan provstart ska anmälan vara inlämnad. 

Drevprovskommissarie:

Kim Klint
Knarrhult 112

31162 Ullared
Mob: 0702-04 00 38
drevprovbassetsyd@hotmail.com

Har du intresse av att bli drevprovsdomare?

Vi behöver fler domare för att tillgodose den ökade
efterfrågan på bassetdomare till våra drevprov.

Hör av dig till drevprovskommissarien för mera info.


DREVPROVSREGLER >>>

Handledning drevprovsregler och kommentarer >>>