Utställning

Välkommen till Basset Syd´s
Officiella dubbelutställning 1-2/6 – 2024
Tydingesjön, Broby

Dömer samtliga raser åt oss gör:
Lars Hjelmtvedt, Norge på lördagen
Marie Gadolin på söndagen.
Reservation för domarändring.


Anmälningsavgift:
valp 4-6 mån och 6-9 mån: 100:-
Veteran: 100:-
Övriga klasser: 300:-
Anmälan av samma hund bägge utställningsdagarna
i övriga klasser: 500:-


Förköp av katalog görs och betalas i anmälan.
30 kr/dag och 50 kr/bägge utställningsdagarna.


 Sista anmälningsdag förlängd till den 13/5


Anmälningsavgift betalas in på klubbens bg: 5256-2998 eller swish: 123 4492 997.
Glöm inte uppge hundens namn, ÄGARE och att det gäller utställning
PM skickas ut på mail till den mailadress ni angett i anmälan
Nummerlappar delas ut på plats


För att delta på utställningar inom SBaK

skall samtliga ägare till hunden vara medlemmar i SBaK.


Vaccinationsbestämmelser enligt SKK´s regler.


Frågor under tiden?
utstallning@bassetsyd.se


VÄL MÖTT!