GDPR

GDPR

Integritetspolicy för SBaK LA syd


OBS! Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.


Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen:


https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/


Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningarna länsklubbar, rasklubbar, specialklubbar samt ungdomsklubb och genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda SKK.


Svenska Basset Klubben Lokalavdelning SYD ingår i Svenska Basset Klubben (SBaK) som lyder under SKK och ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i SBaK ingående raserna och uppgifterna.


LA Syds verksamhet omfattar samtliga inom SBaK anslutna raser.


När du anmäler till jaktprov, viltspårprov, utställning, uppfödarlista mm, erhåller förtroendeuppdrag, deltar i aktiviteter i Svenska Kennelklubben, SKK och/eller SBaK LA syds engagemang- gemensamt kallade SKK- innebär det att du godkänner att SKK lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att SKK ska kunna verka i enlighet med SKK:s syfte och mål, vilka framgår av SKK:s stadgar. Du bekräftar också att du har läst och tagit del av Svenska Kennelklubbens information kring lagring av personuppgifter.


Enligt dataskyddsförordningen behöver SKK informera dig som medlem /deltagare /ägare /förtroendevald etc om att vi lagrar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018.


Vi vill göra er uppmärksamma på att genom att ha anmält sig till någon av SBaK, LA Syds aktiviteter har man också godkänt hantering av sina personuppgifter enligt ovan samt också på LA Syds hemsida.


Du som önskar att äldre resultat där ditt namn förekommer skall tas bort, måste underrätta oss om detta då vi inte ändrar retroaktivt.