Vandringspriser 2019-2022

VANDRINGSPRISER

För samtliga VPR gäller att hundens samtliga ägare skall vara medlemmar i LA syd vid provets genomförande.
Vid lika poäng mellan två hundar, tillfaller VPR den yngsta hunden, förutom VPR gällande äldsta hund.

Bästa drevprovshund alla raser – Årets prestationer
Säsongens bästa nyblivna drevchampion alla Bassetraser – Samtliga drevprov hunden gjort till sitt JCH.

2022

 

Börje Blomgrens VPR
Bästa drevprovshund alla raser

NORD UCH NORD JCH Ismans Dizel PBGV
Ägare: Anna Henningsson

 

Sten-Axels Fogelströms VPR
Säsongens bästa nyblivna drevchampion alla Bassetraser.

S JCH Snödrevets Bina PBGV
Ägare: Göran Andersson

 

Dianagårdens VPR
Högsta egenskapspoäng på ett drevprov alla Bassetraser

Lyckehöjdens Lilly PBGV
Ägare: Leif Karlsson

 

Mörka Skogs VPR
Bästa drevprovsmerit på räv, alla Bassetraser

Inga rävdrev har noterats

 

Mörka Skogs VPR
Yngsta drevprovsmeriterade PBGV (prisdrev)
Kärråsens Özze
Ägare: Christer Johansson

 

LA SYDS VPR
Bästa drevprovsmerit allround, alla Bassetraser. (min två olika djurslag)
Snödrevets Bina PBGV
Ägare: Göran Andersson

 

LA SYDS VPR
Bästa drevprovsmerit på hare, alla Bassetraser

S JCH Snödrevets Bina PBGV

Ägare: Göran Andersson

 

Mörka Skogs VPR
Äldsta drevprovsmeriterade PBGV ( prisdrev, min 5 år)

SJCH Kärråsens Gneis
Ägare: Christer Johansson

 

Inkelink’s VPR
Veteran Viltspår, alla Bassetraser

SE JCH S VCH Inkdot's Maxwell PBGV
Ägare: Sven-Inge Andersson

2021

Börje Blomgrens VPR
Bästa drevprovshund alla raser
Ismans Dizel PBGV
Ägare: Anna Henningsson


Sten-Axels Fogelströms VPR
Säsongens bästa nyblivna drevchampion alla Bassetraser.
Ismans Rise PBGV
Ägare: Stefan Johansson, Svängsta


Dianagårdens VPR
Högsta egenskapspoäng på ett drevprov alla Bassetraser
Mörka Skogs Anna Melkersson PBGV
Ägare: Cecilia von Braun


Mörka Skogs VPR
Bästa drevprovsmerit på räv, alla Bassetraser
Mörka Skogs Jenni Ottosson
Ägare: Cecilia von Braun


Mörka Skogs VPR
Yngsta drevprovsmeriterade PBGV ( prisdrev)
Mörka Skogs Inger Ulvesson
Ägare: Cecilia von Braun


LA SYDS VPR
Bästa drevprovsmerit allround, alla Bassetraser.( min två olika djurslag)
Mörka Skogs Jenni Ottosson PBGV
Ägare: Cecilia von Braun


LA SYDS VPR
Bästa drevprovsmerit på hare, alla Bassetraser
Inga hardrev har noterats


Mörka Skogs VPR
Äldsta drevprovsmeriterade PBGV ( prisdrev, min 5 år)
SJCH Kärråsens Gneis
Ägare: Christer Johansson, Torup


Inkelink’s VPR
Veteran Viltspår, alla bassetraser
Ingen kvalificerad.

2020


Börje Blomgrens VPR
Bästa drevprovshund alla raser
SJCH Whistlewood’s Aqua Santa. BFdB
Ägare: Mattias Dahlman


Sten-Axel Fogelströms VPR
Säsongens bästa nyblivna drevchampion alla Bassetraser.
SJCH Ismans Drutten. PBGV
Ägare: Carl-Axel Tollstern


Dianagårdens VPR
Högsta egenskapspoäng på ett drevprov alla Bassetraser
Nimrods Långbrötspojken. BFdB
Ägare: Torgny Carlsson


Mörka Skogs VPR
Bästa drevprovsmerit på räv, alla Bassetraser
SJCH Lyckehöjdens Neta. PBGV
Ägare: Leif Karlsson


Mörka Skogs VPR
Yngsta drevprovsmeriterade PBGV ( prisdrev)
SJCH SVCH Mörka Skogs Enzo Quarnström
Ägare: Joel Holmberg


LA SYDS VPR
Bästa drevprovsmerit allround, alla Bassetraser.( min två olika djurslag)
SE JCH Mörka Skogs Mia Svantesson. PBGV
Ägare: Kjell Björne


LA SYDS VPR
Bästa drevprovsmerit på hare, alla Bassetraser
SE JCH Mörka Skogs Mia Svantesson. PBGV
Ägare: Kjell Björne


Mörka Skogs VPR
Äldsta drevprovsmeriterade PBGV ( prisdrev, min 5 år)
SJCH Kärråsens Gneis
Ägare: Christer Johansson


Inkelink’s VPR
Veteran Viltspår, alla Bassetraser
SEUCH DKUCH FINUCH NOUCH CIB CIE SEVCH SJCH Inkdot’s Inga-Lisa. BH
Ägare : Laila Dahlman Tyringe

2019


Börje Blomgrens VPR
Bästa drevprovshund alla raser
NORD JCH Mörka Skogs Sally Caspersson
Ägare: Cecilia von Braun


Sten-Axel Fogelströms VPR
Säsongens bästa nyblivna drevchampion alla Bassetraser.
Orrigården Freja
Ägare: Anna Henningsson


Dianagårdens VPR
Högsta egenskapspoäng på ett drevprov alla Bassetraser
Orrigården Freja
Äg: Anna Henningsson


Mörka Skogs VPR
Bästa drevprovsmerit på räv, alla Bassetraser
SJCH NJCH Mörka Skogs Sally Caspersson
Ägare: Cecilia von Braun


Mörka Skogs VPR
Yngsta drevprovsmeriterade PBGV ( prisdrev)
Mörka Skogs Jenni Ottosson
Ägare: Cecilia von Braun


LA SYDS VPR
Bästa drevprovsmerit allround, alla Bassetraser.( min två olika djurslag)
Lyckehöjdens Neta
Äg: Leif Karlsson


LA SYDS VPR
Bästa drevprovsmerit på hare, alla Bassetraser
Lyckehöjdens Neta
Äg: Leif Karlsson


Mörka Skogs VPR
Äldsta drevprovsmeriterade PBGV ( prisdrev, min 5 år)
SJCH Kärråsens Gneis
Ägare: Christer Johansson


Inkelink’s VPR
Veteran Viltspår, alla Bassetraser
SEUCH DKUCH NOUCH FINUCH CIB CIE SEVCH SJCH
Inkdot’s Inga-Lisa BH
Ägare: Laila Dahlman