Länskampen

LÄNSKAMPEN


Statuter för SBaK LA syd’s Länskamp.


  • Provet genomförs som ett ordinarie, officiellt endagars drevprov med för året gällande drevprovsregler.
  • Deltagande hundar har föregående år kvalificerat sig under ordinarie drevprovsäsong, med minst ett prisvärt drev.
  • Samtliga drevprov under föregående säsong tillgodoräknas och uträkning av bästa hund sker genom samma uttagningsförfarande som till årets drevprovshund.
  • Ägarens mantalsskrivningsort bestämmer vilket län hunden tillhör, inte vilket län proven avlagts i. Dock räknas enbart starter i LA syds regi
  • Den bästa hunden, oavsett Bassetras, för varje län ( Halland, Blekinge, Kronoberg, Skåne) kallas.
  • En reservhund / län utses och underrättas.
  • Kollegie samt prisutdelning sker direkt efter avslutat provdag.
  • Provet är kostnadsfritt för hundägaren.
  • LA-syd betalar gällande domararvode samt reseersättning till dömande domare
  • LA-syd står för lättare förtäring till alla.

UTAGNA HUNDAR TILL LÄNSKAMPEN 2023
Den kommer att hållas i början av december.
Deltagarna kommer att få en inbjudan i god tid innan
där ni får mer information om plats, dag och tid.


Kronoberg:
Ismans Dizel Ägare: Anna Henningsson
Reserv: Whistlewood´s Fire Cracker Ägare: Elisabeth Strömberg

Skåne:
Ismans Fred Ägare: Johanna Svensson
Reserv: Mörka Skogs Mia Svantesson Ägare: Kjell Björne

Blekinge:
Blevwil Bertha Ägare: Roger Svensson
Reserv: Mörka Skogs Enzo Qvarnström Ägare: Joel Holmberg

Halland:
Lyckehöjdens Lilly Ägare: Leif Karlsson
Reserv: Snödrevets Bina Ägare: Göran Andersson