Vandringspriser

Efter beslut på årsmötet 2022 kommer vandringspriserna avslutas. 
Alla priser kommer att samlas in till nästa årsmöte och arkiveras.